Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych dla Klientów biura HAVanna4U Usługi Turystyczne

Kto jest administratorem danych osobowych ?
Administratorem danych osobowych Klientów jest jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą HAVanna4U Usługi Turystyczne Anna Jesionczak zwana dalej ”Działalnością” z siedzibą w Poznaniu (Os. B. Chrobrego 36/19, 60-681)

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?
Inspektorem ochrony informacji jest Anna Jesionczak, adres korespondencyjny j.w., mail: havanna.biuro@gmail.com, telefon: +53 54 555 303

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Klientów?

 • wysłanie odpowiedzi na zapytania z formularza kontaktowego,
 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych,
 • dokonywanie rozliczeń, sprawozdawczość finansowa,
 • organizacja wyjazdu, rezerwacje hoteli, transferów i innych świadczeń.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

 • biurom rachunkowym i księgowym współpracującym z Działalnością,
 • podmiotom wspierającym organizację wyjazdu, w tym przewoźnikom, hotelom i przedstawicielom Działalności w miejscu docelowym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia ostatniej umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej z Klientem.

Jakie są prawa zleceniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy klient ma prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych Klientów jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz do realizacji zakupionych usług.


Najnowsze oferty